Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
21-09-2017  

Miljoenentekort noopt ZGT tot concentratie

 

ALMELO/HENGELO – In Hengelo is men niet blij met de toekomstige ontwikkeling van de ZGT-ziekenhuizen in Almelo en Hengelo. Het financiële exploitatietekort noopt ZGT tot wellicht bezuinigingen van 15 miljoen euro.
De boodschap van bestuursvoorzitter Ruikes in een besloten bijeenkomst met gemeenteraadsleden in het ZGT-gebied was duidelijk; ‘De situatie is nijpend en concentreren van specialismen is noodzakelijk.’ Beide ziekenhuizen volwaardig proberen te houden leidt zelfs tot patiëntestops en een grote ontslaggolf. De vestiging in Hengelo dreigt dus geslachtofferd te worden middels het ‘uitkleden’ van specialismen. Die boodschap komt hard aan in Hengelo waar vooral de SP op de barricaden gaat en al aan de bel heeft getrokken bij de Tweede Kamer en demissionair minister Edith Schippers die de zorgkosten in de komende jaren met miljarden ziet toenemen.
ZGT-bestuursvoorzitter Rijkes verkondigde de verzamelde raadsleden dat hij in oktober meer bekend kan maken over de koers van ZGT en tracht zoveel mogelijk alle belangen te zullen afwegen.

Commentaar:
Het is nog niet zo lang geleden dat ZGT overwoog de klinische verloskunde te concentreren in Hengelo. De reden was in feite een concurrentieslag met het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede. Beide ziekenhuisdirecties waren in feite bezig met een ‘ratrace’ om de hegemonie in Twente.  MST bouwde zelfs een compleet nieuw ziekenhuis en zit nu in grote financiële nood. Ook ZGT investeerde fors en heeft nu dezelfde problematiek.
Onder politieke druk en de druk van verloskundigen in Noord Twente koos ZGT uiteindelijk om de klinische verloskunde in Almelo te concentreren. De reden was uiteindelijk geografisch in een verzorgingsgebied van zo’n 650.000 Tukkers. Inmiddels is ook de acute zorg annex spoedeisende hulp van Hengelo naar Almelo verkast. Het lijkt er nu op dat meer specialismen dezelfde weg zullen volgen.
Op zich niet onlogisch gelet op de geografische spreiding in het totale verzorgingsgebied van ZGT en MST. Waarom drie volledig geoutilleerde ziekenhuizen als twee het ook aankunnen? Aan de specialisten zal het niet liggen, maar de drempel is vooral voor de Hengeloërs een emotionele. Of de directie van ZGT en/of de minister van volksgezondheid zich daardoor moet laten leiden?
Hoofdzaak is goed geoutilleerde ziekenhuizen met capaciteit en specialismen op Twentse schaal. Als dat in twee vestigingen kan het zij zo, maar dan wel gespreid vanwege de aanrijtijden en niet geconcentreerd op ‘kijkafstand’ van elkaar. In Hengelo kan men dan zelfs twee kanten op!
<<

 

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina