Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
24-05-2017  

Politie naar Nijverdal, Rijssen van het padje


Een luttele 5,6 km over de N347 is de wijziging van de bouwlocatie en zelfs centraler als men het totaal te bestrijken gebied bekijkt.

Rijssen-Holten
inwoners: ± 38.000
(2013: Rijssen: 28.631 en Holten: 8.942)
oppervlakte: ± 95 km2

Hellendoorn
inwoners: ± 36.000
(2010: Hellendoorn: 6.155, Nijverdal: 24.900, Haarle: 2.181, Daarlerveen: 1.146, Daarle: 1.410)
oppervlakte: ± 139 km2

bron: Wikipedia
 

RIJSSEN – De gemeenteraad van Rijssen-Holten is duivels dat de politie de focus voor het nieuwe bureau Twente West heeft verlegd van Rijssen naar Nijverdal. De bestaande kantoren in Nijverdal en Rijssen gaan dicht en worden samengevoegd. Zowel de gemeenten Rijssen-Holten als Hellendoorn waar Nijverdal onder valt, wilden het nieuwe bureau graag binnen de de eigen gemeentegrens. Rijssen-Holten leek aan het langste eind te trekken met een locatie aan de N347/Zuna naast Mercedes Baan. De onderhandelingen met Baan liepen echter stuk omdat de politie een kavelgrootte wilde van 2500 m2 terwijl eerst was uitgegaan van 1500 m2.
Daarom is nu de focus verlegd naar de industrielocatie ’t Lochter 3 bij Nijverdal ook aan de N347. Die locatie werd in het onderzoek vooraf als tweede wenslocatie vastgelegd. De afstand tussen beide locaties is een luttele 5,6 km en wordt door de korpsleiding Twente West niet als een bezwaar gezien om de dienst goed te laten opereren in beide gemeenten.

Van 't padje
De gemeenteraad van Rijssen-Holten met burgemeester Arco Hofland voorop, is nu helemaal van ’t padje en nam een motie aan om een brandbrief te sturen naar de Tweede Kamer, Eerste Kamer, kabinet, provincie, alle Twentse gemeenten en korpschef Akerboom van de landelijke politie om hun bezwaar kracht bij te zetten. Het tekent het vast geroeste patroon van veel Twentse gemeenten die het eigen belang vooropstellen boven het grotere Twentse (deel)belang.
Er is één uitzondering in deze. De raadsfractie D66 steunde de motie niet. Fractievoorzitter Herman Klein Velderman  gaat er vanuit dat de stedelijke kernen binnen het gebied van de dienst Twente West een steunpunt krijgen voor de burgerij. Landelijk korpschef Akerboom had eerder al te kennen gegeven dat wijkbureaus belangrijker zijn voor contacten met de burgerij dan eerder was gedacht in het kader van bezuiniging.

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina