Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
27-04-2017  

Ontslag geschiedenisleraar Carmel terecht

 

ARNHEM/OLDENZAAL – De rechtbank in Arnhem heeft maandag jl. in hoger beroep het ontslag van de jonge geschiedenisleraar Michel Letteboer bij het Carmel College in Oldenzaal bekrachtigd. De geschiedenisleraar werd medio 2016 aangenomen na eerdere stages in 2012 en 2014/2015 bij dezelfde onderwijsinstelling. Al tijdens zijn stage in 2015 kwamen de rechts-radicale sympathieën ter sprake na klachten van ouders van leerlingen. Zo was de jonge leraar op internetfora ‘gespot’ tijdens een rechtszitting tegen NVU-voorman Constant Kusters in 2012 en bij demonstraties van de NVU in Enschede. Ook deed hij in die jaren uitlatingen op internetfora waaruit zijn rechtse ‘gedachtengoed’ zouden blijken. Die zaken werden toen besproken en zijn stage kon worden afgemaakt.

In 2016 solliciteerde hij als 23-jarige op de functie als geschiedenisleraar. In die procedure werd hij aangenomen, zo constateerde eerder al de Kantonrechter in Enschede nadat hij enkele dagen na zijn mondelinge arbeidsovereenkomst alsnog door een hoger directielid van het Carmel College de laan werd uitgestuurd. De Kantonrechter bekrachtigde dat ontslag. Saillant in deze is dat het wettelijk verboden is om sollicitanten naar hun politieke voorkeur te vragen.

In hoger beroep tegen het ontslag mocht zich de drievoudige kamer van de rechtbank in Arnhem over het ontslag buigen. Letteboer noemde zijn verleden in zijn jongensjaren ‘een zoektocht van een jongere op weg naar volwassenheid’ en betoogde dat hij al lang afstand genomen had van zijn uitlatingen op internetfora in zijn tienerjaren. Ook had hij veel pogingen ondernomen om die jeugdige uitlatingen en reacties bij berichtgevingen van internetsites verwijderd te krijgen.       

Het Hof stelde echter dat het verleden wel degelijk een rol speelt en dat Letteboer in 2015 niet ‘open’ was geweest in zijn stageperiode toen zijn verleden ter sprake was gekomen. ‘Wat gedaan is kan niet zonder meer ongedaan worden gemaakt’, stelt het Hof in haar arrest. Daarbij wees het Hof nog eens nadrukkelijk op de gevaren van social media: ‘Uitlatingen die daar privé worden gedaan, worden wel publiekelijk bekend en krijgen daardoor ook juridisch gewicht.’
Het Hof nam ook de ontstane commotie bij ouders van leerlingen mee in haar overwegingen en stelt dat het Carmel College de mondelinge arbeidsovereenkomst terecht heeft ontbonden. Het arrest meldt nadrukkelijk dat het Hof niet vindt dat Letteboer hiermee voorgoed ongeschikt is als geschiedenisdocent op een andere school.
Het roept de vraag op of dat laatste Letteboer kan helpen bij volgende sollicitaties. Commotie bij ouders/leerlingen is schijnbaar genoeg en dat ligt tegen een ‘beroepsverbod’ aan ondanks het verbod om sollicitanten naar politieke overtuigingen te vragen.

Uitspraak september 2016 Kantonrechter Enschede
Uitspraak in hoger beroep april 2017 Gerechtshof Arnhem

Archief
Terug naar vorige pagina