Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
12-04-2017  

Ook Borne en Losser onder provincietoezicht

 

ZWOLLE – Naast Almelo krijgen ook de gemeenten Borne en Losser te maken met verscherpt toezicht van de provincie Overijssel. Almelo heeft dat al langer vanwege de matige financiële omstandigheden. Wel zet de stad al een paar jaar flink in om dat te verbeteren.

De gemeente Borne krijgt verscherpt toezicht omdat de gemeente niet genoeg statushouders (asielzoekers met verblijfsvergunning - red.) opvangt. Verder blijft de gemeente in gebreke met het actualiseren van de bestemmingsplannen en zit de gemeente ook financieel krap.

In Losser gaat het niet meer om financiën maar om bijvoorbeeld het matige archiefbeheer. Ook laat scheidend burgemeester Sijbom de gemeente achter met een niet geactualiseerde structuurvisie. Volgens de wet moeten bestemmingsplannen waarop de structuurvisie is gebaseerd binnen een termijn van 10 jaar na vaststelling worden geactualiseerd.

Dinkelland, Enschede, Haaksbergen en Hof van Twente zijn gemeenten in Twente die op kleinere punten kritische kanttekeningen kregen van het provinciebestuur. In 2016 waren nog zes Overijsselse gemeenten onderworpen aan verscherpt provinciaal toezicht. Nu zijn er dat nog drie. Zakt een gemeente financieel echt door de bodem, volgt de status van artikel 12. Is dat het geval, mag er geen nieuw beleid meer worden ontwikkeld totdat de financiële situatie weer gezond is. Dat gaat meestal gepaard met extra verhogingen van gemeentelijke tarieven. Gemeenten als Enschede, Almelo en Haaksbergen deden dat al uit zichzelf.

Archief
Terug naar vorige pagina