Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
23-03-2017  

Rijssen stapt uit aanbesteding huishoudelijke hulp

 

RIJSSEN-HOLTEN - De gemeente Rijssen-Holten stapt uit de regionale aanbesteding van huishoudelijke hulp die de 14 Twentse gemeenten voorbereiden. Rijssen-Holten gaat huishoudelijke ondersteuning per 1 januari 2018 zelf vorm geven meldt de gemeente. 

< Wethouder Ben Beens: "De lokale aanpak is resultaatgericht en heeft voordelen voor onze inwoners op het gebied van kwaliteit en service. De komende tijd gaan we hard aan de slag met zorgaanbieders en de Adviesraad Sociaal Domein om alles zo goed mogelijk neer te kunnen zetten."

Rijssen-Holten wil dat inwoners die hulp in de huishouding nodig hebben, zelf tot afspraken komt met zorgaanbieders waarmee de gemeente contracten afsluit. Een indicatie vooraf acht de gemeente Rijssen-Holten overbodig. De gemeente denkt tevens dat de nieuwe vorm van samenwerken bespaart op de uitvoeringskosten.

De huishoudelijke hulp is een ‘heet hangijzer’ binnen de Twentse gemeenten en leidt tot veel vragen van raadsfracties. Zo heeft de Minima Partij in Almelo maar liefst meer dan 50 vragen over het voorliggende concept. De beoogde regeling ontmoet veel kritiek daar de dagelijkse bestuurders van de Twentse gemeenten een groep ambtenaren bij elkaar hebben gezet om de gezamenlijke regeling vorm te geven. In wettelijke zin zijn het juist de gemeenteraden die een kader moeten vormgeven waarbinnen de huishoudelijke hulp op gemeentelijk niveau moet functioneren. De vrees bestaat dat de op stapel staande Twentse regeling weer een ‘dwangbuis’ wordt waarin nauwelijks door deelnemende gemeenten kan worden afgeweken en waarbij bezuiniging de hoofdtoon voert. Rijssen-Holten heeft zich daar nu van los gemaakt.

Archief
Terug naar vorige pagina