Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
03-03-2017  

Woningcorporaties Hellendoorn Wierden fuseren

 

HELLENDOORN/WIERDEN - De woningcorporaties Woningstichting Hellendoorn en de Stichting Wonen Wierden Enter (SWWE) hebben van rijkswege goedkeuring gekregen op per 1 april a.s. te fuseren tot woningstichting Reggewoon.
Nieuwe directeur wordt de Almeloër John Olde Olthof (45). Hij vervulde de laatste jaren diverse directie- en bestuursfuncties bij zorgorganisaties, met een accent op de bedrijfsvoering en efficiency . Laatstelijk was hij hij lid van de Raad van Bestuur van Jeugdformaat in Den Haag. Hij ziet ernaar uit leiding te gaan geven aan de nieuwe fusieorganisatie. “Vanuit de solide basis die aanwezig is, wil ik graag samen met alle collega’s bouwen aan de nieuwe organisatie. We blijven ons richten op het verhuren van betaalbare en kwalitatief goede woningen, waarbij we nauw samenwerken met huurders, gemeenten en andere partijen. De fusie zorgt er onder meer voor dat we dichtbij de huurders en de samenleving kunnen blijven. Tenslotte wil ik me richten op het verder verduurzamen van onze woningen.”
Per 1 maart is Olde Olthof gestart met zijn werkzaamheden bij Woningstichting Hellendoorn om verder de fusie tot Reggewoon te leiden.

Archief
Terug naar vorige pagina