Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
19-10-2016  

Ook rechtbank Almelo test tele-hoorzittingen

 

ALMELO - De rechtbank in Almelo gaat deelnemen aan de landelijke proef met tele-hoorzittingen in de rechtspraak.
Via intranet-videoverbindingen kan de rechter de verdachte horen om besluiten te kunnen nemen over bijvoorbeeld verlenging van of beëindigen van voorarrest. De verdachte wordt dan in de bajes bijgestaan door zijn advocaat en zo nodig een tolk. De tele-hoorzitting moet helpen de wachtlijst in de rechtspraak te verkleinen. Door deze landelijke proef gaat er geen kostbare tijd verloren door de verdachten van en naar rechtbanken te vervoeren.

Naast de rechtbank Overijssel (locatie Almelo), nemen ook de rechtbanken in Amsterdam, Arnhem en Dordrecht deel aan de proef. De voorbereidingen aan de proef van tele-hoorzittingen zijn gestart in 2015. De proef moet niet alleen de wachtlijsten verkorten maar ook een bijdrage opleveren in kostenbesparing en extra veiligheid gedurende de rechtspraakprocedures.

< Het Openbaar Ministerie en de rechters  zitten in de rechtszaal en de verdachte wordt in de bajes bijgestaan door zijn raadsman en mogelijk een tolk.

Archief
Terug naar vorige pagina