Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
25-08-2016  

Vechtstromen nog geen mening NAM-afvalwater

 

ALMELO – Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen in Almelo heeft nog geen eindoordeel over de voorgenomen hervatting van het injecteren van Drents ‘boorwater’ in oude Twentse winlocaties door de NAM.
Vechtstromen sprak eerder haar zorgen uit over mogelijke milieuschade bij waterwingebieden maar wil nu eerst kennisnemen van het oordeel van de Commissie Milieueffectrapportage en het commentaar van Deltares. Ook wil Vechtstromen eerst nog overleg met de zogenoemde commissie Watersysteem inzake een herafwegingsonderzoek.
De NAM gaf eerder ingenieursbureau Royal Haskoning opdracht om een onderzoek te doen. Volgens dat onderzoek is het injecteren van Drents ‘boorwater’ in Twentse bodem de minst slechte oplossing.
Nu ligt het injecteren nog stil, na eerder geconstateerde lekkages in het leidingnetwerk van de NAM tussen Schoonebeek en Twente. Sindsdien is de weerstand onder de bevolking en onder Twentse politici flink toegenomen, mede vanwege de chemische samenstelling van het ‘boorwater’. Het ‘boorwater’ kan ook gereinigd worden tot drinkwater, maar dat vindt de NAM te kostbaar.  
Minister Henk Kamp (Economische Zaken) beslist eind september of de NAM de injectie van 'boorwater' mag hervatten, maar zal nog wel het debat aan moeten gaan met de Tweede Kamer.

Archief
Terug naar vorige pagina