Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
02-06-2016  

Rechter steunt Enschede in overname thuiszorg

 

ENSCHEDE – De gemeente Enschede is bij de rechter als winnaar uit de strijd gekomen met de door Enschede aan Buurtzorg-dochter Familiehulp gegunde overname van de thuiszorg voor ex- cliënten van het failliete TSN.

De andere gemeenten in Twente - zoals o.a. Almelo - waarmee TSN contracten had, kozen een andere weg door de cliënten te ‘verdelen’ bij andere thuiszorgaanbieders waarmee al contracten bestonden. Dit uit vrees dat een gunning aan de stichting Familiehulp niet zou voldoen aan de Europese aanbestedingsregels. Dat vonden ook thuiszorgaanbieders Solace en BiOns die met steun van de branchevereniging BTN vergeefs naar de rechter stapten.
Buurtzorg ontwikkelde met de inzet van dochter Familiehulp een speciaal programma om de verzorgenden van TSN extra te coachen om relaties tussen cliënt en verzorgende te kunnen handhaven en goed te kunnen laten overnemen. Buurtzorg werkt vooral vanuit zelfsturende zorgteams. TSN was vooral een centraal aangestuurde organisatie. Enschede is daarmede wel duurder uit dan de 13 andere Twentse gemeenten die kozen voor de goedkoopste oplossing.
Met de uitspraak van Rechtbank Overijssel is aan de onzekerheid voor cliënten, medewerkers en de gemeente Enschede een eind gekomen. Enschede wil zich nu samen met de zorgaanbieders richten op verbetering in de zorg.

Archief
Terug naar vorige pagina