Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
08-01-2016  

Elf energieprojecten ontvangen provinciale subsidie

 

ZWOLLE - Elf projecten die een bijdrage leveren aan duurzame energie of energiebesparing ontvangen een subsidie van de provincie Overijssel. Het gaat onder meer om de verduurzaming van kantoren in Dalfsen en Enschede , een schoolgebouw in Hengelo, een gezondheidscentrum in Ommen en een monumentale watermolen in Denekamp. De projecten kunnen een maximale subsidie krijgen van 199.000 euro. In totaal bedraagt het subsidiebedrag voor alle projecten 1,3 miljoen euro.

20% nieuwe energie in 2023
Gedeputeerde Erik Lievers voor Milieu, Energie en Europa: ”Overijssel is een mooie en leefbare provincie. Door nieuwe energiebronnen in te zetten, kunnen we de leefomgeving voor onze inwoners verder verbeteren. We leggen de lat hoog: in 2023 moet 20% van de in Overijssel gebruikte energie duurzaam zijn opgewekt. Deze projecten leveren daaraan een bijdrage, vandaar dat wij ze ondersteunen met een subsidie.”

De provincie stelt twee keer per jaar een zogeheten tenderregeling open voor initiatieven op gebied van nieuwe energie en energiebesparing. De ingediende projecten worden beoordeeld aan de hand van een puntensysteem, waarbij de hoogst scorende worden gehonoreerd tot het maximaal beschikbare subsidiebedrag is uitgeput.

Nieuwe ronde in 2016
Weten of uw project in aanmerking komt: kijk dan op www.overijssel.nl. De eerste ronde van de tenderregeling van 2016 wordt op 1 februari geopend. Dan kunnen nieuwe aanvragen worden ingediend. De regeling sluit op 1 april, en daarna worden alle aanvragen beoordeeld door een onafhankelijk adviesbureau, waarbij wederom de hoogst scorende aanvragen gehonoreerd zullen worden.

Kijk voor een overzicht van alle stimuleringsregelingen van de provincie op gebied van energie op www.overijssel.nl/nieuweenergie


Overzicht toegekende NEO projectsubsidies - Overijssel

Archief
Terug naar vorige pagina