Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
18-08-2014  

Kabinet vergadert op Havezathe Nijenhuis

 

DEN HAAG/DIEPENHEIM – Het kabinet vergadert dinsdag niet in De Haag maar in Diepenheim (gem. Hof van Twente). De Havezathe Nijenhuis is de locatie waar het kabinet de voorbereidende besprekingen voert over het kabinetsbeleid voor het komende jaar. Het aanzwengelen van de economie, maar ook de hand aan de knip zijn zo de uitgangspunten, waarbij rekening gehouden moet worden met de politieke ontwikkelingen in Europa en elders in de wereld. Al dat heeft zijn effecten op het te voeren financieel beleid en de rijksbegroting.
Voor minister Henk Kamp en staatssecretaris Sharon Dijksma van het ministerie van Economische zaken dinsdag dus geen lange rit naar Den Haag, waar normaliter dit soort kabinetsvergaderingen in het Catshuis plaatsvinden.

Het Nijenhuis
Het Nijenhuis wordt rond 1380 voor het eerst genoemd in een lijst van leenmannen van de bisschop van Utrecht. In 1799 kwam het in handen van de familie Schimmelpennincks en ook nu zijn de nazaten nog eigenaar.
Op dit prachtige kasteel is een maasdak van Spaanse natuurleien vervaardigd. Ook zijn er zinken goten en loden pironnen vervaardigd en gemonteerd tijdens de laatste renovatie door het leidekkersbedrijf Koenders uit Neede.

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina