Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
26-06-2014  

Groei paardensector versterkt economie Euregio

 

Het onderzoek is gefinancierd uit een Interreg IVa-subsidie van de EU. Interreg IV-a is het programma van de EU voor grensoverschrijdende samenwerking op economisch gebied. De partners in het project zetten een vervolgproject op om aan de kansen concreet invulling te geven. Op de bijeenkomst tijdens de CSI is hierover intensief gediscussieerd met vertegenwoordigers uit het hippisch bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. De belangrijkste uitkomsten:
• De ambitie is om als EUREGIO in 2020 de vakkennis en ontwikkeling te bundelen om zo hèt platform voor innovatie en productontwikkeling te worden voor Europa en de rest van de wereld.
• Verleid jonge mensen om actief te worden in de paardensport, als vrijwilliger of als vakkracht door niet alleen de sport, maar ook de omgang en de beleving rond het paard op de voorgrond te zetten. Belangrijk is gebruik te maken van de kennis die aanwezig is, ook bij vrijwilligers. Verder is het ook belangrijk te zorgen voor erkenning van diploma’s over en weer aan de Nederlandse en Duitse kant van de grens.
• Er moet een professionaliseringsslag in de sector komen. Er is behoefte aan goed opgeleide krachten. Probleem is dat de bereidheid en mogelijkheid daarvoor ook te betalen soms ontbreekt. In de opleidingen dient meer rekening gehouden te worden met de eisen die ondernemers aan hun werknemers stellen. Daarbij gaat het uiteraard om vakkennis, maar bijvoorbeeld ook om gebruik van social media.
• Samenwerking is essentieel, samenwerking in de sector, maar zeker ook samenwerking tussen de Duitse en Nederlandse regio’s. Daarbij kan gedacht worden aan het aansluiten van ruiter- en menroutes, een gezamenlijke wedstrijdkalender en samenwerking tussen onderwijsinstellingen aan beide zijden van de grens

De vertegenwoordigers van de Regio Twente en Landkreis Osnabrück waren na afloop zeer tevreden over de resultaten. Roel Cazemier, lid dagelijks bestuur Regio Twente: “De uitkomsten van het onderzoek en van de bijeenkomst van vandaag biedt volop kansen voor verdere groei en ontwikkeling van de sector. Belangrijk is dat ondernemers, sportbonden, kennisinstellingen en overheden in Nederland en Duitsland gezamenlijk actie ondernemen!”
Dr. Dirk Heuwinkel, initiator van dit project en voorheen leider van de afdeling Strategie bij de Landkreis Osnabrück: “Er is nu een stevige basis neergelegd. Het nieuwe Interreg V A programma dat in de EUREGIO gaat lopen biedt heel veel kansen om projecten op te zetten. We moeten daarbij aansluiten bij de zaken die Europa belangrijk vindt. Dan gaat het om arbeidsmarkt en innovatie, grensoverschrijdende samenwerking, toerisme en agro & food.
 

Archief
Terug naar vorige pagina