Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
24-12-2013  

ZGT concentreert IC in Almelo

 

ALMELO/HENGELO – Nu de vergaande samenwerking tussen de specialisten van het Medisch Spectrum Twente (MST) en de ZGT-ziekenhuizen Twente goed op gang komt, lijkt het er op dat de zwaardere concentraties van topklinische zorg zich in Twente gaat concentreren in Enschede en Almelo. Na de klinische verloskunde van ZGT te concentreren in Almelo, is nu ook de kogel door de kerk voor de ‘intensiv care’ (IC) dat eveneens naar Almelo gaat en ook blijft in Enschede. In Hengelo blijven slechts 4 bedden voor intensievere zorg na ingrepen onder volledige verdoving.
Met deze concentraties pogen de samenwerkende specialisten en ziekenhuizen in Twente in ieder geval twee topklinische locaties voor Twente te behouden die dan ook geografisch het achterland goed kunnen blijven bedienen.
In Hengelo wordt die ontwikkeling met lede ogen aangezien en is vooral de lokale SP in verzet. Hoe anders dan een jaar geleden toen het Medisch Spectrum Twente en ZGT nog niet ‘on speaking terms’ waren en de klinische kraamzorg uit Almelo dreigde te verdwijnen ten faveure van Hengelo. Toen waren meerdere politieke partijen in de Tweede Kamer actief om de belangen van Noord Twente onder de aandacht van de minister van Volksgezondheid onder de aandacht te brengen. Nu is dat louter de SP die zich beperkt tot de belangen van de regio Hengelo en kennelijk minder kijkt naar een goede geografisch spreiding van topzorg in heel Twente.

Archief
Terug naar vorige pagina