Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
29-11-2013  

CDA grootst: waterschapverkiezing Vechtstromen

 

ALMELO - De voorzitter van het stembureau heeft donderdagavond 28 november in Almelo de voorlopige uitslag van de verkiezingen voor het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen bekend gemaakt. In totaal hebben 135.293 kiezers hun stem uitgebracht. De opkomst bedraagt daarmee 21,21%. Zeven van de acht partijen zijn verkozen in het algemeen bestuur. Het meeste aantal stemmen is naar het CDA gegaan. Stefan Kuks, beoogd watergraaf van Vechtstromen, is verheugd met de opkomst: ‘Meer dan 135.000 mensen hebben hun stem uitgebracht, dat is echt heel veel. Ik ben daar ontzettend blij mee. Vergeet niet dat Vechtstromen een nieuw waterschap is, met een nieuwe naam, en dat we deze verkiezingen helemaal zelfstandig hebben gehouden, zonder mee te kunnen liften op landelijke aandacht of een landelijke campagne’ Kuks vervolgt: ‘We roepen altijd dat waterbeheer een kwestie van kiezen is. Ook van bestuurlijke keuzes. De ene partij is echt de andere niet, iedereen legt de accenten anders. Door in groten getale te stemmen laten inwoners van Vechtstromen zien dat ze het daar mee eens zijn.’

Vechtstromen
Waterschap Vechtstromen verzorgt vanaf 2014 het waterbeheer voor ruim 800.000 inwoners van Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. De naam is afgeleid van de Vecht, de grootste rivier in het beheergebied waar ook de Twentse rivieren Regge en Dinkel in uitmonden. De Regge, de Dinkel en de Vecht vormen samen één logisch en samenhangend systeem. Door de fusie komt het beheer daarvan ook in één organisatie te liggen. Het kan daarmee beter, effectiever en doelmatiger plaats vinden. Met de fusie wordt een structurele besparing van circa 11 miljoen euro per jaar gerealiseerd.

Archief
Terug naar vorige pagina