Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
25-11-2013  

Concentratie specialistische verloskunde Twente

 

Dit mede ook omdat ZGT bestuursvoorzitter Schmidt en toenmalig MST-collega Herre Kingma lijnrecht tegenover elkaar stonden. Kingma riep zelfs keihard in een publiekelijk debat, dat het voornemen van Schmidt om de klinische verloskunde in Hengelo te concentreren, zuiver concurrerend gericht was tegen het MST. In dat zelfde debat werd, onder druk van de talrijke aanwezige verloskundigen, de Kamerleden Omtzigt (CDA), Dijksma (PvdA) en van Gerven (SP) die tevens huisarts is, professor Van der Velden van de Radboud Universiteit en voorzitter van de landelijke Stuurgroep Verloskunde en Ria Stegehuis directeur inkoop van zorgverzekeraar Menzis, uiteindelijk de ‘Vrede van Almelo’ door beide kemphanen getekend om samen verder te gaan kijken hoe de klinische verloskunde in Twente op basis van kwaliteit en rijtijden beter kan worden vormgegeven.

Kingma is inmiddels met pensioen, maar de drie Twentse ziekenhuizen hebben sindsdien op meerdere fronten andere oplossingen bedacht, doordat de specialisten van de drie ziekenhuizen allianties sloten en zo mede het proces gingen sturen.
Voor de klinische verloskunde lijkt nu een oplossing in zicht, want alle ZGT-medewerkers van verloskunde en neonatologie van de vestigingen in Almelo en Hengelo zijn donderdag uitgenodigd voor een bijeenkomst in hotel Van der Valk te Hengelo.
Naar verwachting wordt hen gepresenteerd dat de klinische specialistische verloskunde in Twente wordt geconcentreerd in Almelo en Enschede. Dit mede vanwege de geografische ligging voor het totale verzorgingsgebied, waarbij aanrijtijden bij spoedgevallen van levensbelang kunnen zijn voor moeder en kind. Of daarbij de verloskunde totaal verdwijnt uit Hengelo, lijkt niet onaannemelijk.

Dossier Klinische Verloskunde Twente:
07-03-2012 - "ZGT krijgt er flink van langs..."

25-02-2011 - "Twijfels concentratie verloskunde ZGT"
21-02-2011 - "Verloskundigen tegen plan ZGT"
08-02-2011 - "Tienduizen protesten tegen ZGT"
20-01-2011 - "Publieksavond Hengelo over verloskunde ZGT"
13-01-2011 - "Actie ten plan sluiting klinische kraamzorg ZGT"
12-01-2011 - "Protestactie ZGT Almelo tegen sluiting verloskunde"
09-01-2011 - "Oproep SP en CDA tegen verschraling van de zorg"
09-01-2011 - "ZGT wil klinische verloskunde Almelo stoppen"
25-01-2010 - "CDA-vragen over mogelijke ziekenhuistransfers"
 

Archief
Terug naar vorige pagina