Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
05-11-2013  

De Vuurwerkramp en de Doofpot

 

ENSCHEDE – Onderzoeksjournalisten hebben naar het onderzoek van het ontstaan van de vuurwerkramp in Enschede op zaterdag 13 mei 2000 dermate veel tegenwerking gehad van overheidswege tot op het hoogste niveau, politie en het openbaar ministerie, dat het hen nog steeds niet lekker zit.
Overtuigd dat het schort aan de waarheidsvinding hoe de ramp kon ontstaan en wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor de ramp die nagenoeg de hele wijk Roombeek vernielde en waarbij 23 mensen om het leven en 947 mensen gewond raakten. Uitzendigingen van RTV Oost werden eerst door justitie bekeken en aangepast voordat ze mochten worden uitgezonden. Een aantal onderzoekers ziin daarom gestart met een speciale website om alsnog hun licht over de ontstane doofpot te onthullen.

Klokslag 24.00 uur kwam vannacht een persbericht met de aankondiging dat via de website, Twitter en You Tube alsnog de waarheid over het handelen van overheden etc. boven tafel moet komen. Op de website staat inmiddels een eerste ‘trailer’ over de documentaire die binnenkort beschikbaar komt.
Er zijn dus de nodige onthullingen te verwachten over de tegenwerking, de onjuistheden van het Tolteam in de onderzoeken naar mogelijke daders en waarom twee rechercheurs de laan uit werden gestuurd omdat zij naar buiten traden over fouten in het onderzoek.

Archief
Terug naar vorige pagina