Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
31-10-2013  

Teerput Vasse veilig ingepakt

 

VASSE - De sanering van de teerput bij Vasse is klaar. De teerput, die o.a. zuurteer bevat, is volledig afgedekt met speciaal plastic waarop grond is gestort dat is ingezaaid. Over een jaar moet de plek waaronder de ‘stortputten’ zich bevinden, niet meer herkenbaar zijn.
Volgens de provincie bestaat er geen gevaar dat het grondwater wordt verontreinigd met het chemische goedje. Ter controle zijn diverse meetbuizen in de grond rond de stort geplaats voor het nemen van regelmatige bodemmonsters. De twee teerputten liggen op 1,5 km van het waterwingebied.
Overijssels Gedeputeerde Ineke Bakker zal t.z.t. in Vasse de oplevering bijwonen.

<< Jaren geleden werd gepoogd met gebluste kalk de teerput te neutraliseren.
 

Archief
Terug naar vorige pagina