Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
29-10-2013  

Met woonaanpassing langer wonen in Wierden

 

Tentoonstelling gemeentehuis
Van 5 tot en met 7 november is er een tentoonstelling in de publiekshal van het gemeentehuis in Wierden. Bij deze expositie kunnen geïnteresseerden zien welke mogelijkheden er zoal zijn om de woning aan te passen. Vrijwilligers van Lang zult u wonen zijn van 10.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur aanwezig om uitleg te geven.

Huisbezoeken
Senioren uit de wijk Wierden West en Wierden Centrum ontvangen het komende jaar een brief waarin ze het aanbod krijgen voor een huisbezoek. Bij dit huisbezoek bekijkt een vrijwilliger samen met de bewoner(s) welke mogelijkheden er zijn de eigen woning aan te passen.

Informatiebijeenkomst Wmo cliëntenraad
Op donderdag 7 november is de informatiebijeenkomst ‘Ouder worden en zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Hoe doet u dat?’ georganiseerd door de Wmo clientenraad. Tijdens deze bijeenkomst kunnen mensen zich ook laten informeren over de campagne Lang zult u wonen en de expositie in het gemeentehuis. Er zijn vrijwilligers aanwezig om tekst en uitleg te geven bij de expositie.
Meer info:
www.langzultuwonen.nl

Archief
Terug naar vorige pagina