Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
23-10-2013  

Provinciaal Grondfonds moet gemeenten helpen

 

ZWOLLE – Het oprichten van een provinciaal Grondfonds moet Overijsselse gemeenten helpen om de last van te grote grondspeculaties te kunnen behappen. Dat is de gedachte achter de mogelijke oprichting van het Grondfonds.
Volgens de plannenmakers betaalt het provinciale Grondfonds de boekwaarde aan de gemeenten, zodat deze van de onmiddellijke sores zijn ‘bevrijd’. Het Grondfonds kan dan de grond verkopen tegen de ‘marktwaarde’ en het verschil wordt een af te lossen lening aan de gemeenten. Volgens een eerste verkenning is het instellen van een provinciaal Overijssels Grondfonds ‘haalbaar’ en zou dat mogelijk in het voorjaar van 2014 zijn beslag moeten krijgen.
Het plan ontmoet ook kritiek omdat gemeenten die te groots speculeerden, op deze wijze ‘beloond’ worden door een bankierende provincie. Feitelijk is het plan louter een idee om ‘tijd’ te kopen gedurende de economische dip omdat de ‘schulden’ op termijn toch moeten worden afgelost.

Archief
Terug naar vorige pagina