Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
17-10-2013  

Wierden participeert met Twente Personeelsdienst


Marie Jeanne Boltong (sectorhoofd Maatschappelijke ontwikkeling, gemeente Wierden, links) en Nicole Meijerink (Twente Personeelsdiensten, rechts) ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst in bijzijn van Theo de Putter (wethouder, links), Jan Smit (Twente personeelsdiensten, midden) en Henk Hesselink (afdelingshoofd Werk en Inkomen, gemeente Wierden, rechts).
 

WIERDEN - De gemeente Wierden en Twente Personeelsdiensten zijn een samenwerking aangegaan op het terrein van ‘werkgeversbenadering’ en uitstroom van mensen uit de bijstand. Dit onder het motto “Doen wat werkt!”. Ambities van de gemeente Wierden op dit gebied: het aantal inwoners met een uitkering terugbrengen en meer mensen aan het werk.

De werkgeversbenadering houdt een andere manier van werken in. De gemeente wil een vanzelfsprekende partner zijn voor de lokale werkgevers bij het bemiddelen van mensen naar werk. Daarvoor wil zij actief participeren in het lokale netwerk van werkgevers en maatschappelijke organisaties.

“Werkgevers moeten de gemeente weten te vinden als het gaat om arbeidsbemiddeling. De gemeente moet de werkgevers kennen en weten welke vragen werkgevers hebben,” aldus wethouder Theo de Putter. De andere manier van werken komt ook nog ergens anders tot uiting. De Putter hierover: “Vroeger zou je een ambtenaar hebben aangesteld voor zo’n project. Nu schakelen we het bedrijfsleven zelf in, in de persoon van Nicole.”

Vanaf medio oktober 2013 zet de gemeente een accountmanager in die de werkgeversbenadering verder vorm en inhoud moet geven. Kern van de functie is om lokaal een netwerk van werkgevers op te bouwen, te onderhouden, vacatures te werven en plaatsingen tot stand te brengen. Die accountmanager wordt geleverd door Twente Personeelsdiensten, in de persoon van Nicole Meijerink.

Op 16 oktober hebben gemeente en Twente Personeelsdiensten de samenwerking, vooralsnog voor de duur van 1 jaar, officieel bekrachtigd met het ondertekenen van een overeenkomst.

Archief
Terug naar vorige pagina