Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
08-07-2013  

Werkloosheid Twente stijgt alarmerend


De 'Agentur für Arbeit', Am Stadtring 9, Nordhorn (D) coördineert de zoektocht naar werk in de Duitse grensregio voor werkzoekende Nederlanders.
 

Vacatures
Ook het aantal vacatures in Twente is sterk teruggelopen. Voor het derde opeenvolgende jaar het aantal openstaande vacatures op jaarbasis met 18,5 procent gedaald naar circa 3.550 eind april. Door de crisis en bezuinigingen daalt ook in grote sectoren het aantal openstaande vacatures. In de bouw is sprake van een daling met 29 procent en in de zorg met 23 procent. Daarnaast zijn de nog aanwezige openstaande vacatures minder zichtbaar. Deze worden vaak zonder externe werving vervuld uit ‘open sollicitaties’ en via interne circuits. Minder vacatures maakt dat een toenemend aantal opgeleide jongeren en ervaren oudere werkzoekenden de aansluiting met de arbeidsmarkt dreigt te verliezen. Twente gaat plannen indienen voor subsidies uit het budget van € 600 miljoen dat minister Asscher van Sociale Zaken beschikbaar stelt om de arbeidsmarkt te stimuleren.

Grensregio
In de Duitse grensregio is de economische situatie fors beter. Werkt men in Twente nog met cijfers uit april, in de 'Grafschaft Bentheim' zijn de cijfers van juni jl. al bekend. Daaruit blijkt dat de werkloosheid in de 'Grafschaft' is gedaald naar slechts 3,6 procent. Steeds meer 'Tukkers' kijken daarom overde grens. Vooral in de bouw-, metaal- en kunstofindustrie zijn nog personeelsleden gevraagd. Hetzellfde geldt voor de sector bejaardenzorg. De 'Agentur für Arbeit' in Nordhorn is het coördinerende arbeidskantoor voor werkzoekende Nederlanders.

Archief
Terug naar vorige pagina