Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
03-07-2013  

Regge en Dinkel ontvangt 5 sterren van INK


Watergraaf Stefan Kuks (links) neemt de bijbehorende ere-bokaal in ontvangst.
 

Spiegel
Waterschap Regge en Dinkel heeft de INK-audit opgezet als onderdeel van haar reguliere organisatie-ontwikkelingsproces. Doel van de audit was om, aan de vooravond van de fusie met waterschap Velt en Vecht, nog eens goed in de spiegel te kijken. Immers, als je aan de conditie van je organisatie werkt, wil je ook wel eens weten hoe je ervoor staat. Op basis van deze audit kan Regge en Dinkel zowel zijn sterke punten als zijn verbeterpunten inbrengen in het nieuwe waterschap Vechtstromen.
Trots
Willem Joosten, secretaris directeur van het waterschap, is trots en enthousiast: "Het INK is zeer goed te spreken over de wijze waarop we ons werk en de samenwerking met onze stakeholders organiseren". "Deze waardering is een mooi resultaat en doet zeker recht aan alle inspanningen die we als organisatie de afgelopen jaren met elkaar hebben gedaan om een sterk en toonaangevend waterschap neer te zetten”.
Audit
Op weg naar de vijfsterrenonderscheiding heeft het waterschap een audit doorlopen. In de audit toetst het INK op de aandachtsgebieden van het INK-managementmodel en de vijf kenmerken inspirerend leiderschap, resultaatgerichtheid, samenwerking, bouwen op vertrouwen en continu verbeteren. Eerst heeft Regge en Dinkel een zelfevaluatierapport opgesteld. Vervolgens heeft een extern audit-team de organisatie uitgebreid doorgelicht. Belangrijk aspect daarbij is hoe de organisatie ervoor zorgt voortdurend van de eigen acties te leren en deze ook te verbeteren.
Beheerst, participatief en innovatief
Na afronding van het auditproces heeft het INK waterschap Regge en Dinkel gewaardeerd als een beheerst, participatief en innovatief waterschap. Het INK stelt hiervoor een vijf-sterren onderscheiding ter beschikking. Regge en Dinkel behoort daarmee tot de top van Nederland.
INK
Het INK is een onafhankelijke stichting, opgericht op initiatief van het ministerie van Economische Zaken. Het ondersteunt profit, non-profit en overheidsorganisaties bij kwaliteitsverbetering en helpt hen op weg naar excellente prestaties.

Archief
Terug naar vorige pagina