Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
01-07-2013  

Gemeenteraad tegen megastal bij Geesteren

 

TUBBERGEN – De gemeenteraad van de gemeente Tubbergen wil geen megastal in het buitengebied bij Geesteren. De raad stemde maandagavond niet in met de voorliggende bestemmingsplanwijziging. Het college van B&W stelde de bestemmingsplanwijziging voor omdat in het verleden al toezeggingen waren gedaan en ook past binnen de vigerende provinciale visie. Bovendien zou bij het tegenhouden van bestuurlijke zijde sprake zijn van onbehoorlijk bestuur. De gemeenteraad wees desondanks het voorstel af en beriep zich unaniem op mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid, dierenwelzijn en de invulling van de vrije ruimte. De betrokken maatschap kan nog naar de Raad van State waardoor hetzelfde scenario denkbaar is dan onlangs in de gemeente Twenterand waar de Raad van State gehakt maakte van een raadsbesluit geen megastal toe te staan. Overigens werkt het Rijk aan maximaliseringsregels van megastallen.

Archief
Terug naar vorige pagina