Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
01-07-2013  

Twente Milieu verdubbelt winst in 2012

 

ENSCHEDE – Twente Milieu heeft het boekjaar 2012 afgesloten met een netto winst van 792.000 euro, een ruime verdubbeling van het begrootte bedrag van 340.000 euro. De hogere winst kwam mede tot stand door betere scheiding van afval vooraf waardoor lagere kosten werden gerealiseerd. De invoering van Diftar in de gemeente Hengelo droeg daar aan bij evenals het plaatsen van papiercontainers in Enschede. De langdurige vorstperiode zorgde juist voor meer ‘manuren’ in het strooien van zout in opdracht van gemeenten binnen het werkgebied van Twente Milieu. De totale omzet van Twente Milieu bedroeg in het boekjaar 2012 een bedrag van 29 miljoen euro. Het netto-winstpercentage 2,73 procent.

Archief
Terug naar vorige pagina