Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
21-04-2012  

Minister Kamp: ‘Uitkering stop bij werk weigeren´


Voor aanvang van het debat leest minister Henk Kamp zich zittend op het podium nog even in in zijn betoog.
Foto: Coen Mulder
 

Vakbondsman Huub van den Dungen (FNV) keek bedenkelijk en landelijk werd door het FNV al afkeurend gereageerd op de aangekondigde aanpak betreffende de ziektewet. ‘De redenering van Kamp is er een van kloppende cijfertjes maar het uitkeringsveld is niet zwart-wit zoals de minister dat voorstelt’, was die reactie.

De Enschedese wethouder en voorzitter van het Platform Onderwijs Werk en Inkomen Twente Myra Koomen keek als panellid wel bedenkelijk maar erkende dat een deel van de ‘werkzoekenden’ zeker een strengere aanpak verdienen. ‘Dat moeten we dan maar gaan doen. Al moeten we mensen ontzien die niet kunnen werken’, reageerde ze.

Detacheringsondernemer Evers wees er op dat ondernemers die arbeidsbezetting nodig hebben bij hem aankloppen omdat veelal Nederlandse ‘werkzoekenden’ te druk zijn met andere zaken en niet de wil tot werken uitstralen. Dit beeld werd door meerdere ondernemers in de zaal onderschreven.

Directeur Van Kamperdijk van Berdak/HK Plastics in Almelo heeft via Marquette 20 Poolse werknemers voor ongeschoold verpakkingswerk. Hij kan die plekken niet bezetten met Nederlanders. Dat was voor Kamp reden er nog maar eens op te wijzen dat een strengere aanpak nodig heeft. Wat hem betreft moeten vacatures eerst door Nederlanders ingevuld worden voordat een beroep wordt gedaan op werknemers uit andere unielanden. ‘Het aantal uitkeringen moet omlaag, dat kost teveel geld waardoor de premieheffing ook te hoog is, zowel voor werkgevers als werknemers’’ aldus Kamp.

Vakbondsman van den Dungen meldde daarop dat er zeker van arbeidsverdringing sprake is. Als voorbeeld noemde hij praktijken in de vervoerssector waarbij buitenlandse chauffeurs over de A1 in vrachtauto’s van Nederlandse transporteurs voor uurlonen van 3 à 4 euro netto. Reden voor Freddy Nijhof (Nijhof & Wassink) op te merken dat de vervoerssector een internationaal concurrerende markt is en geen Nederlandse. Nijhof heef al vele jaren vestigingen in meerdere Europese landen. Transporteur in ruste Henk Bolk gaf aan dat er kaf onder het koren is, die niet alleen het werk wegpikken met hun praktijken, maar ook nog de winst weggeven.
Van den Dungen haastte zich te zeggen dat beide transporteurs een goed voorbeeld zijn, maar dat de oneigenlijke praktijk al begint in Emmerich (D). (Daar zit een jurist die de mazen in de wet heeft gevonden en als postbusfirma fungeert. – red.)
Minister Kamp (oud- commissaris bij Bolk Transport) wil graag via de sector vernemen welke transporteurs misbruik maken om de inspectie aan het werk te kunnen zetten.

Gesteggeld werd er ook nog over de huisvesting van werknemers uit de Oostbloklanden. Evers doet dat deels op zijn eigendomsdeel van bungalowpark Lageveld, iets dat betwist wordt door de andere eigenaren. Evers wil de eerste lijn gastarbeiders graag onderbrengen in het voormalige COA-centrum bij Borne maar kreeg een afwijzing van die gemeente. , De gemeente Wierden wil huisvesting organiseren voor dat deel van de Poolse werknemers van Marquette Detachering dat binnen de gemeentegrens werkt. Als elke gemeente dat doet is het probleem voor een groot deel opgelost’, zei de Wierdense wethouder Broeze.
De Enschedese wethouder Myra Koomen erkende dat, maar detacheerder Evers wees er op dat in de komende jaren nog zo’n 500.000 Oostblokkers hun heil in Nederland komen zoeken. Volgens Evers blijft voor de eerste lijn andere opvang nodig omdat deze mensen nog geen definitieve keuze over het land van vestigen hebben gemaakt. Daarvoor is volgens Evers huisvesting met toezicht nodig, maar bestemmingsplannen belemmeren dat maar al te vaak.
Daar gaven een fronsende minister Kamp en provinciaal gedeputeerde Boerman niet thuis. Zij wezen er op dat het aanpassen van bestemmingsplannen het domein van de gemeenten is!

Fotoreportage: Coen Mulder

Lees ook: De Roskam

Fotoreportage (24 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina