Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
14-04-2012  

WW uitkeringen Twente in februari fors omhoog

 

De stijging van het aantal WW uitkeringen betekent niet automatisch dat ook het aantal bijstandsuitkeringen gaat stijgen. Wanneer werklozen snel weer opnieuw werk vinden of er voldoende inkomen in een huishouden is, kan er geen beroep op de bijstand worden gedaan.
Myra Koomen, voorzitter van het Platvorm Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI):
De economische vooruitzichten en de in de laatste jaren doorgevoerde verkortingen van de WW uitkeringsduur kunnen op termijn wel degelijk een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen opleveren. Vooral ouderen die werkloos worden lopen de kans om bij sollicitaties verdrongen te worden door jongeren. Gemeenten moeten daarom tijdig keuzes maken voor de inzet van de beperkte middelen die zij hebben voor de aanpak van de arbeidsmarktproblemen.”

Verder blijkt uit de arbeidsmarktmonitor:
• Het aantal NWW-ers (Niet Werkende Werkzoekenden) stijgt niet verder maar stabiliseert in Twente: 22.529 NWW-ers in januari en 22.525 in februari;
• De werkloosheid onder jongeren stijgt, in februari met 2,3% naar 2.551;
• Het aantal starters is in het eerste kwartaal van 2012 gestegen t.o.v. dezelfde periode vorig jaar (300 versus 224). De grootste groep starters zit in leeftijdscategorie 25-45 jaar.
• Het aantal faillissementen is in februari in Twente bijna gelijk aan een jaar terug: 20 ondernemingen in 2011 en 21 in februari 2012. Landelijk is er in diezelfde periode een enorme toename: 191 faillissementen in februari 2011 en 418 februari 2012.

Archief
Terug naar vorige pagina