Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
14-04-2012  

Raad van Commissarissen Soweco blijft aan


Herman Hazewinkel - lid RvC Soweco
 

Commissaris Herman Hazewinkel verwoordde het aanblijven in Tc Tubantia als volgt; ‘We blijven van mening verschillen over de financiële onderbouwing, maar in het collegebesluit (gem. Almelo – red.) staat nu dat we betrokken worden bij de uitvoering van het DB-plan. We hebben het niet meer over plan A of B maar bedenken een oplossing voor de wens van de gemeenten de sociale werkvoorziening efficiënt te organiseren en tegelijkertijd de experstise van Soweco te behouden.’
De colleges van B&W van de gemeenten Tubbergen, Twenterand en Wierden hebben het saneringsplan van het DB onderschreven. Wel moeten de gemeenteraden van de vier resterende gemeenten bij Soweco nog instemmen.

Arbeidscijfers Twente
Of men er in slaagt om ruim 1000 werknemers bij het bedrijfsleven onder te brengen zal moeten blijken. De jongste arbeidscijfers in Twente zijn wat dat betreft niet hoopvol. In februari jl. steeg het aantal WW-uitkeringen met 4,9 procent, Bijna het dubbele van het landelijk gemiddelde. De Enschedese wethouder Myra Koomen: ‘De cijfers van maart en april worden extra spannend. Ik hou mijn hart vast!’
Kamer van koophandel voorzitter Gaston Sporre: ‘Het is nu echt alle hens aan dek. Vanaf nu moeten alle ballen op de economie van alledag in 2012 worden gespeeld.’
Overijssel staat landelijk op de vierde plaats in de lijst van negatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Ook ontstaat een krimp in de economische groei van 0,1 procent in Overijssel.

Archief
Terug naar vorige pagina