Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
28-09-2011  

Rietvogels en DVO vergaderen over toekomst


Het nieuwe shirt waar eerder dit jaar een keuze voor werd gemaakt, voordat DVO┬┤71 zich toen terug trok.
 

Het uitgangspunt is min of meer tot stand gekomen na gesprekken met sportwethouder Jan van Marle. Deze heeft beide besturen wel ter overweging mee gegeven dat indien de ‘besproken uitkomst’ niet bewaarheid wordt, de gemeente haar handen aftrekt van de problematiek, zo werd in de ‘wandelgangen’ vernomen.

Van Marle heeft de in het voorjaar toegezegde financiële middelen voor achterstallig onderhoud min of meer ‘bevroren’ in afwachting van de besluiten van beide ledenvergaderingen.
Ook heeft van Marle de voetbalclub DVO’71 op de hoogte gesteld van de uitkomst van het onderzoek naar het voormalige gebouw van rijwielstalling Wolf aan de Rietstraat. Bekend was al dat er asbest in het gebouw zit en tevens een bodemvervuiling die in de komende jaren gesaneerd moet worden. Ook zou het gebouwtje flink verbouwd moeten worden voordat er ‘überhaupt’ gebruik van kan worden gemaakt. Die kosten zijn voor DVO’71 niet op te hoesten zo wordt verteld maar wethouder van Marle wil daar niet op ingaan. ‘Ik zeg daar pas iets over als de ledenvergaderingen vanavond hebben gesproken’, zo reageerde van Marle.
Eerder al gaf van Marle te kennen dat hij absoluut niet wil meewerken aan het plaatsen van tijdelijke units voor DVO´71. Ook ontkende hij ten stelligste dat de gemeente DVO´71 tegemoet komt in de huur van de kantine van de scheidsrechters op trainingsavonden.  

De besturen van beide clubs schijnen er inmiddels van overtuigd te zijn dat men tot elkaar ‘veroordeeld’ is. Beide clubs hebben de afgelopen weken te maken gekregen met weglopende spelers omdat beide besturen meer met elkaar bezig waren dan met het regelen van zaken voor de elftallen. Ook DVO-trainer Manuel Sanchez Torres stond op het punt van stoppen en SV Rietvogels kreeg te elfder ure geen zaterdagteam op de been.

Update± 22.05 uur
Voorzitter Bert Hummels meldt telefonisch dat beide ledenvergaderingen instemmen om organisatorisch samen te smelten op weg naar de stichting van één club op sportcomplex De Riet. Morgen zitten beide besturen aan tafel met wethouder Jan van Marle om de ´afspraken te beklinken´, waarna aansluitend een gezamenlijk persbericht wordt uitgegeven.
Op details wil woordvoerder Hummels verder nog niet ingaan.

 

Archief
Terug naar vorige pagina