Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
28-09-2011  

Burgers scheiden meer afval en betalen meer


Het herinvoeren van de grijze zak kan een opstap zijn naar de verkoop van gemeentelijke vuilniszakken inclusief een gemeentelijke heffing. Of dat ook in het plan zit voor de toekomst is nog niet bekend!
 

ALMELO – Dat de gemeente Almelo op de ‘kleintjes’ moet letten is algemeen bekend. De schuldenlast is dermate groot dat allerlei creatieve ideeën opborrelen om de uitgaven in te perken.
Naast de sterke daling van subsidies aan verenigingen en instellingen wordt ook gekeken hoe dat met andere uitgaven anders kan. Daarmee lijkt het plan om de burgers het afval aan de bron te laten scheiden en de grijze kliko af te schaffen een der plannen die zich lijkt door te zetten.
De ‘omgekeerde afvalinzameling’ wordt dat ten stadhuize genoemd. Wethouder Johan Andela (VVD) ziet daar wel wat in. De burgers het afval laten scheiden aan de bron – papier, glas, plastic, groen – en het brengen van de grijze zak naar een verzamelcontainer in de wijk levert een besparing op in de uitgaven van 80.000 euro, omdat dan de grijze afvalbak kan worden afgeschaft.
Verenigingen en organisaties worden buitenspel gezet t.a.v. de papierinzameling. Dat moet via minicontainers gebeuren en dat scheelt weer subsidie vanwege de bodemprijs die de huidige vrijwillige inzamelaars ontvangen.
Ook wordt de groene bak niet meer gereinigd via de collectieve afvalstoffenheffing en tevens wordt de gratis stort van grof vuil verlaagd van 400 kg naar 150 kg per jaar.
De jaarlijkse heffing wordt wel gewoon verhoogd, zij het verlaagd in de afvalstoffenheffing maar doorberekend in de OZB!

Om de jaarlijkse dividend-uitkering van Twence veilig te stellen, halen we het afval uit Napels om dat hier in de verbrandingsoven te Hengelo te verwerken en de dioxine de Twentse lucht in te slingeren.

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina