Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
25-09-2011  

Almelose wordt Overijssels Vrijwilliger 2011

 

Uit het juryrapport:

Mariet Engbers uit Almelo is al ruim 25 jaar de steun en toeverlaat voor mensen die anders tussen wal en schip zouden vallen. Ze helpt jaarlijks zo’n 65 personen met problemen rond hun handicap. Ze vraagt hulpmiddelen aan en ondersteunt bij bezwaar- en beroepschriften. Dat doet ze ook voor mensen die schulden hebben, gescheiden zijn of werkloos zijn. Ze schrijft fondsen aan voor gezinnen met gehandicapte kinderen voor een aangepaste rolstoelbus. Voor tientallen gezinnen heeft ze forse bedragen geregeld om de auto aan te passen. Gebruikte rolstoelen zijn door haar toedoen naar Roemenië en Hongarije gegaan. Ook is ze sociaal adviseur en bestuurslid voor onder meer Ango en het Klankbord Gehandicapten Almelo.

De jury is onder de indruk van haar brede en langdurige inzet voor mensen die ‘verdwaald zijn’ in de doolhof van onze sociale zekerheid. Haar eigen handicap heeft Mariet niet in de weg gestaan een buitengewoon waardevolle rol te vervullen als onmisbare steun voor iedereen die dit nodig heeft. Ze is als het ware lotgenoot en voorbeeld. Ze geeft de Wet Maatschappelijke Ondersteuning handen en voeten. Voor de jury is het duidelijk: Mariet is dit jaar de onbetwiste vrijwilliger van het jaar!

Theo Vleerbos uit Almelo heeft zich zijn hele leven ingezet voor de kwetsbaren en kansarmen in Almelo. In de meest brede zin van het woord. Een greep uit zijn activiteiten: oprichter en voorzitter van de Almelose Kliëntenraad, deelname aan de Wia/Wao groep, huisbezoeken om ouderen voorlichting te geven vanuit de Cosbo, initiatiefnemer van de armoedemaand die jarenlang in Almelo is gehouden en actief voor het opvanghuis voor dak- en thuislozen de Wonne.

De jury waardeert zijn brede inzet voor de samenleving zeer. Theo trekt zich, als 72-jarige, al vele tientallen jaren onvermoeibaar en volhardend het lot van kwetsbaren en kansarmen aan en spant zich enorm in om hen in hun vaak kwetsbare positie te beschermen en eventueel op rechtmatige gronden te verbeteren.

De organisatie van de Overijsselse Vrijwilligers Prijs is in handen van Arcon, in nauwe samenwerking met Sportservice Overijssel, Landschap Overijssel, STAP-Jeugdwerkbureau, SENtrum en Vrouwenplatform Carrée.

Met de Overijsselse Vrijwilligers Prijs willen de provincie en de organisatoren hun grote waardering uiten voor de – vaak onzichtbare- inzet van al die duizenden Overijsselse vrijwilligers. Meer dan een kwart van de inwoners in Overijssel is namelijk actief als vrijwilliger. Gezamenlijk zetten zij zich voor meer dan 1¼ miljoen uur per week in. Deze vrijwillige inzet levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en (sociale) samenhang in de Overijsselse samenleving.

Archief
Terug naar vorige pagina