Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
20-07-2011  

Noordik-leerlingen zamelden in voor Oeganda

 

Achtergrondinformatie:
De Stichting Up4s is in 2003 opgericht door Sylvia Mbabazi, die van oorsprong uit Oeganda komt, en haar man Frank Rus. In 1997 kwam Sylvia naar Nederland. Samen met haar man hebben zij vier kinderen en wonen in Deventer. Sylvia zag het schrijnende verschil tussen de jeugd van veel kinderen in Oeganda en die van haar eigen kinderen. Dit was de aanleiding tot haar voornemen iets goeds te doen voor de kinderen van haar land. Met de stichting Up4s heeft zij haar droom waargemaakt.
Kidsgear, de basisschool van up4s, heeft 300 leerlingen waarvan 60 weeskinderen volledig door up4s worden onderhouden. Professionals uit Nederland, die op vrijwillige basis werken, zorgen ervoor dat het onderwijs op onze basisschool in Oeganda van steeds betere kwaliteit wordt.

Eind 2009 zijn de eerste kinderen van de basisschool gekomen. Up4s heeft besloten om een vervolgopleiding aan deze kinderen aan te bieden in de vorm van een 4-jarige vakschool, te vergelijken met de ambacht- en huishoudscholen zoals wij die in Nederland kenden. Begin 2011 is er begonnen met twee klassen, in 2013 zal de school dan compleet zijn met vier klassen. De middelbare school heeft de naam HOY*s College gekregen, wat staat voor „Hope Of Youth*.
Om meer bekendheid te geven aan de stichting en om geld in te zamelen is in 2009 het kinderkoor van de basisschool overgekomen naar Nederland. Het koor heeft gedurende 6 weken een tournee gemaakt en daarbij scholen, kerken, e.d. bezocht. De tournee is een
groot succes geworden.

Vanwege de succesvolle tournee in 2009 is besloten het Oegandese kinderkoor in de periode begin mei tot eind juni 2011 weer naar Nederland te laten overkomen. De opbrengst van de tour zal deze keer gaan naar de bouw en inrichting van extra lokalen voor de middelbare school waar de kinderen praktische (ambachtelijke) vakken kunnen volgen (zoals naaien, timmeren, metselen, enz.).
Een project als dat van Up4s heeft natuurlijk invloed op de omgeving. Daarom betrekt de stichting dorpsbewoners zoveel mogelijk bij het project. Zij worden ingehuurd voor werkzaamheden zoals bouw, aanleg van de tuin, het naaien van schooluniformen enzovoorts.

Archief
Terug naar vorige pagina