Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
01-07-2011  

Opening VVV informatiebalie in bibliotheek

 

ALMELO - Na ruim vijf jaar samenwerking tussen de VVV Almelo en de ANWB heeft de VVV weer een eigen onderkomen voor de publieksbalie, nu in de bibliotheek aan Het Baken 3. Daarmee krijgt de bibliotheek een nog bredere informatieve rol dan voorheen. De nieuwe opzet van de VVV als agentschap wordt aangestuurd door de stichting Stadspromotie Almelo, de nieuwe naam voor de stichting Evenementen Almelo.
Voor de 80-jarige vereniging VVV Almelo is geen rol meer weggelegd. Die verkeerde al jaren op een hellend vlak door de sinds jaren alsmaar afnemende gemeentelijke subsidie. Het organiseren van bijvoorbeeld de Twentse Fiets4daagse en de intocht van St. Nicolaas werd daardoor al eerder overgenomen door de stichting Evenementen Almelo. In jaren kon eveneens geen toeristisch foldermateriaal meer ontwikkeld worden en werd de functie van directeur na de pensioenering van directeur Co Smit niet meer ingevuld. In oktober 2008 gaf het college van B&W te kennen per 1 januari 2009 helemaal te willen stoppen met het verlenen van subsidie. Dat ging toen niet door vanwege de gemaakte afspraken met de ANWB, de personele verplichtingen en het bindende huurcontract voor het administratiekantoor aan de mark tot oktober 2010. De vereniging VVV Almelo wordt binnenkort geliquideerd en volgt daarmee de weg die de Stichting Almelo Promotie (STAP) al eerder noodgedwongen aflegde omdat de gemeente de geldkraan dichtdraaide. 

Fotoreportage: Jan Bril en Coen Mulder

Fotoreportage (42 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina