Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
31-05-2011  

Kraaijvanger Urbis architect nieuw Stadhuis


De nieuwe locatie.
Het nieuwe budget is 58,1 miljoen euro. Dat is inclusief het 'wegpoetsen' van het verlies op het debacle van het niet doorgaan van de bouw van 'Fortezza'.
De gemeenteraad heeft ingegrepen in de kosten van de P-plaatsen in het nieuwe stadhuisontwerp, maar daar heeft het college van B&W wel wat op gevonden.
De van Zaanstad aangekochte 2e hands demontabele P-garage die bij de Javatoren komt, wordt nu met 2 verdiepingen verhoogd.
 

Waterboulevard
De visie op de ontwerpopgave van Vincent van der Meulen (1982) en Dirk Jan Postel (1957) van Kraaijvanger Urbis sluit volgens de gunningscommissie goed aan op de het door de gemeenteraad vastgestelde Programma van Eisen. Sterk is de verbinding die Kraaijvanger Urbis legt tussen een nieuw waterplein en de toekomstige waterboulevard. In samenwerking met de Provincie wordt het kanaal De Haandrik doorgetrokken tot in het stadscentrum, als onderdeel van de plannen voor herstructurering van de binnenstad. Naast een aansprekende visie op de stedenbouwkundige inpassing, is de gunningscommissie onder de indruk van de oplossingen die Kraaijvanger Urbis presenteert op gebied van innovatieve kantoorconcepten. Eenzelfde voortrekkersrol heeft het bureau als het gaat om duurzaam bouwen, één van de belangrijke criteria die de raad heeft aangedragen.

Planning
Het college van b en w sluit nu een raamovereenkomst met Kraaijvanger Urbis, waarna het bureau start met het uitwerken van de visie tot een voorlopig ontwerp. Van oktober tot maart 2012 wordt dit voorlopige ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De bouwvoorbereiding gaat volgens planning van start in april 2012 en duurt tot eind dat jaar. Eind 2012 kan dan de bouw van het Stadhuis beginnen, die eind 2014 moet zijn afgerond.

Fotoreportage (5 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina