Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
30-05-2011  

Almelo Sociaal valt om na bezuiniging

 

ALMELO – Twee jaar geleden ontstond Almelo Sociaal na het samenvoegen van de Kliëntenraad Almelo en de Wmo Adviesraad. Beide organisaties staan al vele jaren cliënten in nood bij in hun zoektocht naar een beter bestaan. Ook worden burgers geadviseerd betreffende de Wia & Wajong en verricht het veel werkzaamheden voor ouderenorganisatie COSBO en de Klankbordgroep Gehandicapten.
Wethouder Mieke Kuik-Verweg was zelfs lyrisch over het samengaan van de organisaties, die vooral veel actieve vrijwilligers met kennis van zaken telt. Nu na amper twee jaar wordt feitelijk de stekker uit de organisatie getrokken omdat de gemeente 80 procent van de subsidie wil stoppen. Het resterende bedrag van 30.000 euro acht de gemeente genoeg om de organisatie op vrijwillige basis in leven te houden. Als de subsidiekorting doorgaat, kunnen de 2 beroepskrachten naar hun baan fluiten.
De doelgroep van Almelo Sociaal zijn de minima. Een vijfde deel van de Almelose burgerij behoort daartoe. De aangekondigde gemeentelijke bezuiniging van 120.000 euro staat los van de bezuinigingen die het kabinet Rutte nog voor deze bevolkingsgroep in petto heeft. Ook verwacht Almelo Sociaal dat het aantal cliënten fors zal toenemen vanwege de massale krimp bij SOWECO.
Voorzitter Joop Israël – onlangs nog geridderd – is vast van plan om morgenavond tijdens de informatieve behandeling van de Voorjaarsnota de gemeenteraad en college van B&W een hartig woordje toe te spreken!

Archief
Terug naar vorige pagina