Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
30-05-2011  

Raad akkoord met verordening leerlingenvervoer

 

ALMELO – Tijdens een ingelaste raadsvergadering is de gemeenteraad vanavond akkoord gegaan met de nieuwe verordening leerlingenvervoer in het speciaal onderwijs. Belangrijkste wijziging is het oprekken van km-grens van 2 naar 4 km waardoor leerlingen die geacht worden zelfstandig naar school te kunnen gaan dat ook moeten. De wettelijke norm ligt op 6 km. Er was veel verzet van ouders tegen de nieuwe regeling en ten dele is daar nu aan tegemoet gekomen.
Op individuele basis wordt gekeken wie er voor georganiseerd vervoer in aanmerking komt. Daar worden ook de directies van de scholen bij betrokken zo heeft de gemeenteraad bedongen.
Doel van de verordening was om het oplopende tekort van ruim 180.000 euro op jaarbasis in te dammen.

Archief
Terug naar vorige pagina