Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
20-05-2011  

Bezuiniging loopt op naar 9,5 miljoen euro


Grof vuil ophalen gaat 50 euro per keer kosten
 

Daarmee staat dan tevens de vernieuwing van de binnenstad op de tocht en mag geen nieuw beleid meer ontwikkelt worden totdat alle schulden zijn weggewerkt. De zogenaamde artikel 12 status is de stad een keer eerder overkomen toen de textielindustrie in elkaar klapte. Toen kon de gemeente feitelijk geen verwijt worden gemaakt want onderzoeken toonden toen aan dat feitelijk een keurig rentmeesterschap werd gevoerd. Nu is dat anders omdat werd uitgegaan van te hoge ambities en de bankencrisis die daar nog een schepje bovenop deed.
Het huidige college van B&W wil voorkomen dat het artikel 12 spook bewaarheid wordt en wil daarom een miljoen extra bezuinigen om dat geld in het noodlijdende gemeentelijk grondbedrijf te stoppen. Daardoor kan men door met de ontwikkeling van de binnenstad, het Indiëterrein en Waterrijk die als prioriteit worden aangemerkt. De bouwprognoses zijn op jaarbasis naar beneden bijgesteld en beantwoorden volgens het college meer aan de huidige tijd. Almelo zoekt daarmee ruimte in de tijd om de leningen weg te werken en toch door te kunnen gaan met noodzakelijke vernieuwingen van vooral de binnenstad.

Ambtelijk wordt fors in de organisatie gesneden en vervallen 110 arbeidsplaatsen. Het gevolg is een lagere dienstverlening die deels moet worden opgevangen door de digitale dienstverlening te verbeteren.
Ook wordt fors gesneden in het onderhoud van het openbaar terrein. Alleen de noodzakelijkste reparaties worden direct uitgevoerd en de rest moet wachten. Bellen met de klachtenlijn voor een losse stoeptegel heeft dus geen zin meer.

Op cultuursubsidies wordt 20 procent gekort en de budgetten voor evenementen, VVV en city-marketing worden met toepassing van een zelfde korting op een hoop gegooid. Een nieuwe stichting moet dan het resterende evenementengeld gaan beheren en oordelen over te verlenen subsidies. Hoe bestuurders worden gevonden die onafhankelijk zijn is nog onbekend.

De uitgaven voor sport wordt eveneens flink gekort. Ook moeten buitensportverenigingen het onderhoud zelf gaan regelen. Tegelijkertijd gaan huren van binnenaccommodaties omhoog, wordt gezocht naar efficiënter gebruik en worden accommodaties afgestoten.

De minima-regelingen worden zoveel mogelijk ontzien. Behoudens de rijksmaatregelen probeert men dat overeind te houden. Wel moeten de kosten van de Stadsbank omlaag.
De SIOD (sociale recherche) - de club die geen rapporten kan schrijven en op cursus moet – zetelt nu nog in Magna Porta, maar moet op termijn in het nieuwe stadhuis gehuisvest worden. Ook dat levert een kleine besparing op.

Behoudens de reguliere inflatiecorrecties wil het college de lasten voor de burgers de komende jaren niet verzwaren. Toch zal e.e.a. niet geheel aan de burgerij voorbijgaan. Zo wordt in stappen de vergunning voor bewonersparkeren in de binnenstad verhoogt naar 75 euro jaarlijks. Ook wordt het gratis storten met de Milieupas ingeperkt van 400 kilo naar 150 kilo, zijnde het jaarlijkse gemiddelde dat nu wordt gestort. Grof vuil afhalen is niet meer gratis. Wel ontvangt u een nota van 50 euro per keer dat u dat wilt laten ophalen. Het college wijst er in deze op dat bij de aanschaf van bijvoorbeeld witgoed, RTV- en andere elektra-artikelen al een verwijderingsbijdrage is betaald en u bij vervanging door nieuwe goederen deze artikelen kunt inleveren bij uw leverancier.
Ook wordt de 'blauwe bak' geïntroduceerd voor het verzamelen van papier. Deze kunt u gratis aanvragen en wordt periodiek geleegd. Het voordeel van de gemeente is dat meer wordt gesorteerd en de stortkosten omlaag gaan. Ook brengt het papier dan nog iets op door verkoop aan de oud- papierhandel. 

Op 23 juni neemt de gemeenteraad besluiten betreffende de Voorjaarsnota 2011.

Archief
Terug naar vorige pagina