Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
17-05-2011  

Besluit leerlingenvervoer uitgesteld


Raadslid Kamphuis wil de eurotonnen kostende kunst op de nieuw te bouwen parkeergarage bij de Javatoren achterwege laten en dat geld bestemmen voor het leerlingenvervoer.
Zie rubriek Politiek Almelo
 

ALMELO – Het voorstel van het college van B&W om te snijden in het leerlingenvervoer werd dinsdagavond door de gemeenteraad niet besluitrijp geacht. Vooral het ontbreken van criteria wanneer wel of niet een beroep kan worden gedaan op de regeling was tegen het zere been van nagenoeg alle raadsfracties.
Wethouder Andela wilde de raad nog wel doen geloven dat het feitelijk alleen een gewijzigd afstandscriterium was maar daar dacht de raad toch anders over. Vooral de kritiek van ouders en schooldirecties in het bijzonder onderwijs had de raad wakker geschut.
De coalitiepartijen CDA, PvdA en VVD sloten tijdens een schorsing de rijen en ontlokten wethouder Andela de toezegging dat voor 31 mei a.s. alsnog duidelijke criteria worden omschreven wanneer wel en wanneer niet op de regeling een beroep kan worden gedaan. Tijdens de informatie raad op 31 mei a.s. wordt dan een besluitvormende raadsvergadering ingelast om tot een oordeel te komen.
Andela wil ingrijpen in de bestaande regeling om de overschrijding van ruim 180.000 euro in dit jaar in te dammen.

Archief
Terug naar vorige pagina