Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
08-03-2011  

Samenscholingsverbod Schelfhorst

 

ALMELO – Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld heeft een samenscholingsverbod afgekondigd in en rondom het winkelcentrum op de Schelfhorst en de nabijgelegen skatebaan. Het verbod is specifiek gericht op jongeren die regelmatig overlast veroorzaken en zich dreigend gedragen tegenover passanten en medewerkers in het winkelcentrum. Het samenscholingsverbod gaat 14 maart in en met ingang van 17 maart wordt desnoods ingegrepen als waarschuwen door surveillanten van de stadswacht en politie geen zin heeft. Doel van het verbod is het handhaven van de openbare orde en wordt voorlopig voor 3 maanden ingesteld.

Het gebied waarin het samenscholingsverbod van kracht is, wordt omsloten door:
• Noordelijke zijde: Stins
• Oostelijke zijde: Havezathe en de groenstrook waarin de skatebaan is gelegen omzoomd door Oldenhof, Den Alerdinck en Warmelo
• Zuidelijke zijde: Buitenhof
• Westelijke zijde: Binnenhof

De maatregel komt tot stand door het aandringen op maatregelen door winkeliers in het winkelcentrum. In het handhavingtraject wordt samengewerkt met Scoop Jongeren, woningbouwstichting St. Joseph en de politie. Ook worden ouders aangesproken op het gedrag van hun kinderen. Tijdens het project wordt voortdurend geëvalueerd en mogelijk het gebied van het samenscholingsverbod verruimd of verplaatst.

Archief
Terug naar vorige pagina