Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
05-03-2011  

Doorbraak wordt een nat natuurpareltje

 

ALMELO – Het diepst gelegen punt in Twente is zo ongeveer Almelo en omstreken. In een ver verleden kwam de stad daardoor nogal eens blank te staan waardoor diverse beken en kanalen werden gegraven om de stad droge voeten te laten houden.
De laatste grote overstroming dateert van 1953 waarbij veel schade ontstond en men per roeiboot door een groot deel van de stad kon varen. Sinds de aanleg van het Lateraal kanaal heeft het Waterschap Regge & Dinkel het ‘overtollige’ water onder controle. Dat daarbij alleen maar op een zo snel mogelijke manier van het afvoeren van water werd gelet was een tweede maar daardoor werd natuurlijk water en vervuild water uit de stad wel met elkaar vermengd.
Sinds een aantal jaren is het waterschap daarom bezig om deze twee stromen van elkaar te scheiden via De Doorbraak , waardoor het natuurlijk hemelwater zijn eigen loop krijgt in een 13 km lange verbinding tussen de Loolee en de Regge in een natuurlijke omgeving voor flora en fauna.
De aanleg vindt in diverse etappes plaats en momenteel wordt de passage van de spoorlijn Almelo-Hengelo aangelegd ter hoogte van het Tusveld door het aannemersbedrijf Elja uit Neede.
De passage biedt ruimte voor zowel het watertraject alsmede de doorgang voor de fauna net zoals dat nu ook al het geval is onder de A35. Dit soort kunstwerken zijn niet goedkoop en de passage onder het spoor kost 3 miljoen euro. Ook moet de nodige grond worden aangekocht van agrariërs langs het traject. 

Kijk hier naar een filmpje over De Doorbraak op You Tube

< Afbeeldingen: Waterschap Regge & Dinkel
bewerking: AN.nl

Archief
Terug naar vorige pagina