Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
18-08-2010  

Bezoekersaantal Amaliaplein gelimiteerd


archieffoto: Rechtsachter de Krikkenstraat
 

ALMELO – Het aantal bezoekers op het Amasliaplein tijdens de Profronde van Almelo op 27 augustus a.s. wordt gelimiteerd tot 720 gedurende de wielerrraces en reclamekaravaan, dat heeft de gemeente het bestuur van de Profronde laten weten. Na afloop, wanneer de dranghekken zijn verwijderd, mag het maximum 3000 bezoekers bedragen.
Het bestuur van de Profronde is onaangenaam verrast door die aanvullende eis waarvoor een tiental extra beveiligers moet worden ingehuurd. Daar is in de begroting geen rekening mee gehouden, zodat nader overleg met de aanpalende horeca-ondernemers noodzakelijk is om de onvoorziene kosten te kunnen dragen.
De gemeente komt tot die voorwaarde omdat de vluchtwegen beperkt zijn gedurende de afzetting. Ook de bouw van de bioscoop heeft de toegang/uitgang naar het Amaliaplein verkleind waardoor alleen de Krikkenstraat als zodanig functioneert.

Naschrift redactie:
De extra eis van de gemeente Almelo aan de organisator van de Profronde, kan van de nodige juridische vraagtekens worden voorzien. Ten eerste is het Amaliaplein openbaar terrein en de lokale overheid verantwoordelijk voor de openbare orde. Ten tweede heeft er tijdens de Profronde een rondtrekkende beweging rondom het stratencircuit plaats van bezoekers aan de Profronde. Wil de gemeente die rondgang bij het Amaliaplein onderbreken waardoor de rondgang niet meer mogelijk is? Of wil de gemeente zelfs een dubbele afzetting maken waardoor bezoekers van het plein op de tweede rang staan en de gelijkwaardige horecaexploitatie van de betrokken ondernemers in het geding komt t.o.v. uitbaters elders langs het parcours? In dat laatste geval vindt er voor het Amaliaplein een onttrekking van het openbaar terrein plaats en dat moet worden gedragen door een raadsbesluit ! Wil de gemeenteraad dat niet, wat is dan de bevoegdheid van gecertificeerde beveiligers? Feitelijk niet meer dan de bevoegdheid van elke burger en zo kan er dus ook getwijfeld worden of deze 'beveiligers' iets te zeggen hebben op gemeentelijk openbaar terrein.
Het lijkt er op dat de gemeente zich op ondoordachte wijze probeert in te dekken voor het geval er daadwerkelijk calamiteiten ontstaan. In die zin zouden de 'verplicht gestelde' toezichthouders zelfs negatief kunnen bijdragen indien men hun hand juridisch overspeelt. Misschien is het toch beter om wat extra agenten in te zetten zodat in wettelijke zin op de actualiteit van de avond kan worden ingespeeld!

Archief
Terug naar vorige pagina