Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
06-08-2010  

Gemeente moet erfpacht 'De Fakkel' betalen

 

ALMELO – De gemeente Almelo moet aan de R.K. St. Jorisparochie een jaarlijkse erfpacht betalen voor een bebouwd stuk grond van de St. Jozefkerk. Op die grond aan de Karel Doormanstraat is jaren geleden de toenmalige katholieke basisschool St. Joris gebouwd maar het gebouw is sinds 2003 in gebruik door de gereformeerde basisschool De Fakkel.
De gemeente heeft destijds echter niet goed gekeken naar de eigendomsverhoudingen en zoals later bleek staat het schoolgebouw deels op grond van de parochie. Voor die 458 m2 moet de gemeente nu jaarlijks 1750 euro erfpacht betalen, omdat het kerkbestuur het lapje grond onder geen beding wil verkopen. Ook moet de gemeente dokken voor de reeds verlopen jaren tot 2003 en dat kost nog eens eenmalig 16.948 euro aan achterstallige erfpacht.
Wethouder van financiën Jan van Marle (CDA) is er niet blij mee, maar kan niet anders gezien de halsstarrige houding van het kerkbestuur. Wie heeft er in 2003 zitten slapen vraagt AN.nl zich af ?

Fotoreportage (4 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina