Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
25-04-2010  

Extra kinderopvang in De Riet Nieuwland

 

Om ouders in wijk de Riet/Nieuwland de mogelijkheid te bieden hun kind naar de peuterspeelzaal te laten gaan, is gezocht naar een tijdelijke oplossing. In samenwerking met kinderdagverblijf Het Avontuur van Kinderopvang de Cirkel en openbare basisschool De Kubus is gekozen voor een tijdelijke extra peutergroep in peuterspeelzaal ’t Kruimel, onderdeel van Scoop welzijn. Verwacht wordt dat er na de zomervakantie geen wachtlijst meer is.
De samenwerkingspartners zijn verheugd dat dit project in korte tijd met vereende krachten is opgestart. Een peuterspeelzaalleidster van Scoop welzijn zal samen met een pedagogisch medewerker van kinderopvang De Cirkel de groep peuters begeleiden. Beide begeleidsters zijn gediplomeerd en ervaren.
Met dit project wordt de integratie en sociale cohesie bevorderd; peuters van de peuterspeelzaal en de kinderopvang spelen met elkaar. Tevens wordt hiermee ingespeeld op de nieuwe wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie), die 1 augustus van kracht wordt. Door deze wet wordt de samenwerking tussen kinderdagverblijven en peuterspeelzalen gestimuleerd. De opgedane ervaring in dit project kan hierbij in de toekomst van pas komen.
Om optimale ontwikkelingskansen voor kinderen te creëren, vindt ook basisschool De Kubus het van belang dat kinderen naar de peuterspeelzaal gaan. De school stelt materiaal en meubilair beschikbaar en biedt het gezamenlijk gebruik door peuters en kleuters van hun speellokaal aan.
De groep ‘Takkie’ is geopend op dinsdagmorgen en vrijdagmiddag voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Aangezien er beperkte ruimte is in de groep ‘Takkie’, dienen belangstellende ouders zo snel mogelijk contact op te nemen met Scoop welzijn (0546-544100).

Archief
Terug naar vorige pagina