Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
23-04-2010  

Burgerinitiatief levert 1000 handtekeningen op

 

ALMELO – Het Burgerinitiatief Binnenstad van verontrustte Almelose burgers over de ontwikkelingen in de binnenstad heeft ruim 1000 handtekeningen opgebracht. Dat maakte burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld donderdagavond in de raadszaal bekent bij de presentatie van het resultaat van de collegeonderhandelingen.
De initiatiefnemers maakten zich zorgen over de megalomane ontwikkelingen die het vorige college van B&W in gang zette. De initiatiefnemers willen via het Burgerinitiatief bewerkstelligen dat de gemeente een pas op de plaats maakt en die ontwikkelingen nog eens doorrekent en mogelijk ook kijkt naar een binnenstadsvernieuwing die meer past bij de Almelose schaal en minder kapitaalsvernietiging met zich meebrengt.
Zij worden op hun wenken bediend, want de burgemeester heeft het initiatief doorgegeven aan het Raadspresidium ter agendering en bovendien staat in het concept-collegeplan van het nieuwe college van B&W dat het college alle plannen van het vorige college nog eens kritisch tegen het licht zal houden.

Archief
Terug naar vorige pagina