Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
16-04-2010  

Werkplein NT krijgt cliƫntenraad

 

Persbericht: Almelo, 16 april 2010

UWV, zes gemeenten en cliëntenraden tekenen convenant

Voor de gezamenlijke regionale cliëntenparticipatie bij het Werkplein Noord Twente wordt aanstaande vrijdag een nieuw convenant van kracht. Het convenant is ondertekend door de wethouders van de gemeenten Almelo, Wierden, Twenterand, Tubbergen, Hellendoorn en Rijssen-Holten, de cliëntenraden van deze gemeenten en het UWV. De nieuwe gezamenlijke cliëntenraad op regionaal niveau heeft advies- en initiatiefrecht bij beleid en uitvoering.

Nu in het Werkplein gemeenten en het UWV samenwerken is het een belangrijke stap de cliëntenparticipatie ook regionaal goed te organiseren. Dat gebeurt met de oprichting van de gezamenlijke cliëntenraad die uit 14 leden zal bestaan. In de raad komen twee leden namens de regionale cliëntraad UWV en telkens twee vertegenwoordigers per gemeentelijke cliëntenraad van de zes gemeenten die samenwerken in het Werkplein. Dat zijn de gemeenten Almelo, Wierden, Twenterand, Tubbergen, Hellendoorn en Rijssen-Holten.

Gevraagd en ongevraagd kan de cliëntenraad advies geven over beleid, communicatie, informatie en bejegening. Dan gaat het concreet over bijvoorbeeld het jaarplan, formulieren, brochures, klachtenrapportages, enquêtes en klantgerichtheidonderzoeken, de loketfunctie en de openingstijden. Ten minste vier keer per jaar heeft de cliëntenraad overleg met het management van het Werkplein en zij kan mondeling of schriftelijk haar voorstellen inbrengen.

Archief
Terug naar vorige pagina