Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
07-04-2010  

Streetsoccer met Heracles in de wijk

 

ALMELO - Samen met Heracles gaat Beter Wonen de wijk in om leefbaarheidprojecten op te zetten. Zij doen dit vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Op 21 april a.s. starten zij met STREETSOCCER (STRAATVOETBAL) in de wijk Kerkelanden - Aalderinkshoek.

Met het project Streetsoccer zetten Beter Wonen en Heracles samen een stap bij het betrekken van bewoners bij hun wijk. Door het organiseren van deze activiteit komen we in gesprek met de bewoners. en kunnen we tijdens deze gesprekken ideeën en wensen van bewoners in de wijk ophalen. Zodat we samen met de bewoners hierop actie kunnen ondernemen om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Het vergroten van een netwerk in de wijk draagt bij aan een snelle uitwisseling bij vraag en antwoord.

Streetsoccer in de eigen wijk, activeert jongeren om sportief en respectvol met elkaar bezig te zijn. Jongeren worden erop geattendeerd dat zij zich kunnen aansluiten bij een sportvereniging. Daarnaast ontvangen de ouders een uitnodiging om hun kinderen de gelegenheid te geven streetsoccer te spelen in de eigen straat. Een schone omgeving is hiervoor een voorwaarde. Ook is er begeleiding nodig door volwassenen. Deze vrijwilligers kunnen deelnemen aan een introductiebijeenkomst ‘ begeleider’ in het Polman stadion. Heracles verzorgt deze cursus. De vrijwilligers kunnen in de toekomst als begeleider actief blijven bij de leefbaarheidprojecten in straat en wijk. Zo gaan de bewoners, jong en oud actief bezig met de leefbaarheid in hun straat en wijk met ondersteuning van Beter Wonen & Heracles.

Naast de bewoners spelen ook organisaties in en rond de wijk een belangrijke rol waaronder de scholen en het wijkcentrum.

Herman Beckers coördineert dit project namens Beter Wonen.
Met vragen kunt u altijd bij hem terecht, tel. (0546) 85 23 02 of 06 55 80 13 59. U kunt ook een e-mail sturen: hermanbeckers@awsbeterwonen.nl

Via een folder worden alle jongeren en ouderen uitgenodigd zich op te geven. De folder is tevens het inschrijfformulier. Dat kan op twee centrale punten in de wijk worden ingeleverd vóór 16 april a.s.

Het Streetsoccerproject start op 21 april a.s. in de Kerkelanden - Aalderinkshoek.
Spelers van Heracles helpen mee bij de begeleiding. Er wordt gespeeld op de volgende dagen: Woensdag 21 april 2010 17.00 uur
Woensdag 12 mei 2010 17.00 uur
Woensdag 26 mei 2010 17.00 uur
Woensdag 9 juni 2010 17.00 uur
Woensdag 23 juni 2010 Nog niet bekend.
De finales vinden plaats op 23 juni a.s.in het Polman stadion.

Archief
Terug naar vorige pagina