Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
01-04-2010  

Q-koorts besmetting in Bornerbroek en Enschede

 

ALMELO - In Bornerbroek en Enschede zijn melkgeitenbedrijven besmet verklaard met Q-koorts. In Bornerbroek gaat het om 584 dieren, in Enschede om 944 dieren. In Bornerbroek gaat het om het bedrijf van de Fam. Schroten, Het Linschot in Bornerbroek. Hier worden morgen 100 drachtige geiten geruimd.
De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit plaatst een waarschuwingsbord bij deze 2 bedrijven. De adressen en locaties van de bedrijven worden ook bekendgemaakt op de website van de VWA .

Q-koorts
Q-koorts is een infectieziekte die van dieren kan overgaan op mensen. In Nederland zijn vooral besmette melkgeiten en melkschapen de bron van de ziekte bij mensen. De meeste besmettingen komen door het inademen van lucht waar de bacterie inzit. De bacterie komt vooral in de lucht als besmette geiten of schapen lammeren.
Omdat de Q-koorts-bacterie vooral vrijkomt tijdens het lammeren van besmette melkgeiten en melkschapen wil de overheid voorkomen dat er opnieuw grote hoeveelheden bacteriën vrijkomen. Daarom worden de drachtige dieren op de besmette bedrijven geruimd. De dieren worden op het bedrijf gedood. Dat gebeurt op een voor de dieren en voor de ongeboren vrucht (de foetus) zo vriendelijk mogelijke manier. De gedode dieren worden afgevoerd naar een destructiebedrijf.
Behalve het ruimen zijn er ook andere maatregelen genomen. Het gaat onder andere om een grootschalige vaccinatiecampagne, een fokverbod, een uitbreidingsverbod, vervoersbeperkingen en mest- en hygiënemaatregelen. Daarnaast mogen veehouders van besmette bedrijven geen bezoekers ontvangen in hun stallen. Alleen mensen die vanwege hun beroep op het bedrijf langskomen, mogen in stallen van besmette bedrijven komen.
Omwonenden
De ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben aan alle mensen in een straal van 5 kilometer rond de vijf bedrijven een informatiebrief gestuurd.


Persbericht gemeente Almelo
Brief ministeries van VWS en LNV aan omwonenden

Archief
Terug naar vorige pagina