Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
26-11-2009  

Heeft Almelo versluierde jaarrekeningen?


Drs. L.W. Verhoef R.A. (C) foto Eljee Bergwerff
 

WIJK BIJ DUURSTEDE – Register Accountant drs. Leo Verhoef kan wel de ‘luis in de pels’ van vele gemeenten genoemd worden. Bij tal van gemeenten duikt hij in de jaarstukken om de werkelijke financiële cijfers van gemeenten boven water te halen. In 2000 nam Verhoef de gemeente Almelo voor het eerst onder de loep en constateerde dat de gemeente ruim 52 miljoen guldens rijker was dan dat deze in de jaarstukken aan de gemeenteraad presenteerde. Verhoef heeft inmiddels een heel dossier, want in 2006, 2007 en 2008 deed hij dat nogmaals en in dat laatste jaar zou Almelo al met 5,4 miljoen euro in het rood hebben gestaan terwijl de gemeenteraad werd voorgehouden dat er een voordelig saldo was van 3,7 miljoen euro. Inmiddels mag duidelijk zijn dat Almelo werkelijk in de rode cijfers zit en miljoenen moet bezuinigen. De gemeenteraad nam de begroting 2010 weliswaar aan met een begrotingstekort maar daarin zijn nog niet alle cijfers doorberekend en ook de provincie wil voor het eind van het jaar inzicht hoe Almelo er nu werkelijk voor staat. Register Accountant Verhoef schreef in september jl. een brief aan de gemeenteraad maar wij hebben nog niet kunnen ontdekken dat er één raadslid is geweest die vragen heeft gesteld over de bevindingen van Verhoef.
Collega Register Accountant en wethouder Jan van Marle (CDA) mag als opvolger van ex- wethouder Reinier van Broekhoven (CDA) toch in staat geacht worden om de bevindingen van zijn beroepscollega te weerleggen of te bevestigen?

De bevindingen van register accountant Verhoef:
Almelo 2000
- saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: ƒ 7,4 mio
- werkelijk saldo van baten en lasten: ƒ 59,9 mio (E 27,2 mio)
- accountant: Deloitte &Touche
Almelo 2006
- saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: E 14,3 mio
- werkelijk saldo van baten en lasten: E 22,8 mio
- accountant: ?
Almelo 2007*
- saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: nadelig E 0,4 mio
- werkelijk saldo van baten en lasten: voordelig E 0,2 mio
- accountant: Ernst & Young
Almelo 2008
- saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: voordelig E 3,7 mio
- werkelijk saldo van baten en lasten: nadelig E 5,4 mio
- accountant: Deloitte

Archief
Terug naar vorige pagina