Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
22-11-2009  

Ridderschap voor Vicaris A.J.J. Woolderink

 

ALMELO – Waarnemend burgemeester James van Lidth de Jeude heeft vanmorgen in de St. Georgiuskerk aan Vicaris A. J. J. Woolderink de versierselen uitgereikt behorende bij de titel "Ridder in de orde van Oranje Nassau". Vicaris Woolderink kreeg de onderscheiding voor zijn verdiensten voor de geestelijke zorg in de krijgsmacht en voor zijn verdiensten binnen de R.K. Kerk.

De heer Woolderink was tot 2003 werkzaam als hoofdkrijgsmachtaalmoezenier bij de Nederlandse Krijgsmacht/bisschoppelijk vicaris van het Militair Ordinariaat. Sindsdien is hij parttime werkzaam als lid van het Bestuurscollege van het Militair Ordinariaat en onderhoudt als zodanig de pastorale contacten met de aalmoezeniers en met internationale krijgsmachtbisdommen.
Tevens is hij sedert 2003 pastoor van de St. Georgius- de St. Jozef- en de St. Paulusparochie die in januari 2010 fuseren tot één St. Joris parochie. Hij bereidt zowel de reguliere als de bijzondere diensten voor en verzorgt deze in de drie afzonderlijke kerken. Daarbij maakt hij zelf de teksten en liedbundels. Hij wordt gezien als de bindende factor binnen de geloofsgemeenschappen en hij inspireert de vrijwilligers bij hun werkzaamheden. Sinds circa 2000 wordt eraan gewerkt deze parochies samen te voegen tot één parochie. Ook bij dit, vaak moeilijke proces, is hij betrokken. Voorts zet hij zich in voor de oecumene in Almelo.

Archief
Terug naar vorige pagina