Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
17-11-2009  

4 miljoen voor verbeteren stationsomgeving

 

ALMELO - Uit de opbrengst van de verkoop van Essent zet de provincie Overijssel vier miljoen euro in voor de verbetering van de stationsomgeving in Almelo. Met de gemeente Almelo wordt een convenant overeengekomen dat dit geld wordt besteed aan een P&R-terrein en een accommodatie voor het stallen van fietsen.
De gemeente Almelo en de provincie hebben samen ook afspraken gemaakt voor investeringen in het opzetten van een Woonzorg Servicedienst door burgers en investeringen in het kader van het Grotestedenbeleid.


Gezamenlijk persbericht gemeente en provincie

Archief
Terug naar vorige pagina