Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
06-11-2009  

Het bewijs: De beuk is hol en valt om...UPDATE

 

ALMELO - Tja, operatie beuk geslaagd. Patiënt is dood. De monumentale beuk bij de Kloosterhof zou volgens twee deskundigen bijna volledig hol zijn en elk moment kunnen torsen en omvallen. De hele zomer zat hij prachtig vol in het blad. Alle takken gezond en wel. Een aantal stormen overleefd. Nu zijn herfsttooi bijna volledig was gevallen bleek volgens de twee onderzoeksrapporten dat de ruim 150-jarige meer dood dan levend was en slechts een wanddikte van 10 tot 17 cm had. 
In 2003 was er een eerste onderzoek naar de toestand van de boom. Nu in september/oktober 2009 - zes jaar later - zelfs twee onderzoeken. In zes jaar is er nooit gedokterd aan de beuk, want zes jaar geleden was de discussie over een nieuw stadhuis op deze plek al volop aan de gang.

Met de beuk is afgerekend, met de Almelose Bomenstichting ook, maar in maart komt er een herkansing voor de burgers! 

< Daar durf je geen twee handen voor in het vuur te steken of ie blijft staan bij een stormpje!

Aangetast door de korsthoutskoolzwam die de beuk van binnenuit 'opvreet' zegt de gemeente in haar verklaring waarom moest worden gekapt. De vakliteratuur spreekt echter over dat het cadbium door de korsthoutskoolzwam pleksgewijze wordt gedood. In de bijlage ook een artikel over restwanddikte die bij de beuk juist veel sterker blijkt te zijn dan bijvoorbeeld bij een linde. Als bovendien in 2003 - na het eerste onderzoek - was begonnen met een bodemverbetering rondom de beuk, had dat de aangroei van nieuw hout kunnen bevorderen en had deze beuk misschien wel zijn levenscyclus van 200 jaar kunnen bereiken.
Minder personeel zegt de gemeenteraad volgende week tijdens de begrotingsbehandeling. Laten we bij de gemeentelijke 'kapploeg' beginnen!


Kap was onnodig, een lesje in boombeheer

Fotoreportage (7 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina